Kafshët janë miq të mrekullueshëm!!

“Kafshët janë miq të mrekullueshëm-ata nuk pyesin asnjëherë, ata nuk kritikojnë asnjëherë.”

George Eliot

Kafshët sjellin gëzim, harmoni dhe transmetojnë dashurinë që mbartin nga vetja tek njerzit. Ata gjithashtu sjellin shëndet dhe krijojnë një imunitet të nevojshëm tek njerzit që i mbajnë në shtëpitë e tyre.

Ka fakte rreth kësaj të vërtete :

Insituti i Kerkimeve Mjekësore në Melburn, Australi , bëri një studim 3 vjecar me 5.000 ( 5 mijë ) njerëz , dhe arriti në konkulzion se personat që mbanin kafshë në shtëpitë e tyre, kishin një presion gjaku normal dhe kolesterol të ulët në gjak, ndersa ata qe nuk kishin kafshë shoqërimi karakterizoheshin nga presioni i gjakut i lartë dhe kolesteroli në gjak ,në nivelet maksimale .

Gjithashtu studimet e bëra nga Insituti i Shëndetit Publik Ndërkombëtar në bashkëpunim me klinikat ku vizitoheshin personat e moshuar , bëri një studim në vitin 1999 , e cila gjithashtu është botuar në revistën Amerikane të Shëndetit , duke arritur në përfundim se të moshuarit që kishin mbajtur kafshë shoqërimi rregullisht , ishin më të aftë fizikisht dhe mendërisht se ata që nuk kishin mbajtur kafshë shoqërimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *